UČÍME S ROZHLEDEM v Praze

23. 11. 2016 od 9 do 15 hodin se v Praze na Belgické ulici č. p. 22 konal seminář pro učitele základních škol UČÍME S ROZHLEDEM s podtitulem „Globální témata ve výuce“. Učitelům poskytl základní informace o tom, jak zapojovat témata globálního vzdělávání do výuky.

Buďte učiteli, kteří vidí za hranice vlastní země a nebojí se mluvit o tématech dnešního světa.

Seminář se uskutečnil v rámci celoevropského Týdne globálního rozvojového vzdělávání. Na závěr semináře dostali učitelé osvědčení.

Napsat komentář