UČÍME S ROZHLEDEM v Jihlavě

30. 11. 2016 od 9 do 13 hodin se v Jihlavě na adrese Zborovská 3 (NIDV) konal seminář pro učitele základních škol UČÍME S ROZHLEDEM s podtitulem „Globální témata ve výuce“. Učitelům poskytl základní informace o tom, jak zapojovat témata globálního vzdělávání do výuky.

Buďte učiteli, kteří vidí za hranice vlastní země a nebojí se mluvit o tématech dnešního světa.

Seminář se uskutečnil v rámci celoevropského Týdne globálního rozvojového vzdělávání. Na závěr semináře obdrželi učitelé osvědčení.

Napsat komentář