Semináře pro učitele ZŠ

Učitelům základních škol nabízíme zdarma semináře, které pro ně připravili naši zkušení lektoři a metodici. Semináře jsou interaktivní, ukážeme učitelům metody, jak mluvit s žáky o globálních tématech a jak učit v souvislostech. Nabídneme učitelům naše metodické příručky a další materiály pro inspiraci do výuky.

Seminář si můžete objednat na míru přímo pro svoji školu, nebo se zúčastnit jednoho ze seminářů, který pořádáme. Chystané akce najdete ZDE.

IMG_0866

Mimořádné události v globálních souvislostech

Seminář pro učitele základních škol je věnován mimořádným událostem v ČR (především povodním) i ve světě. Seznamuje učitele s rozdíly mezi mimořádnou událostí v rozvojové a rozvinuté zemi a s možnosti snižování rizika katastrof. Učitelé si vyzkouší metody, jak připravit žáky na mimořádnou událost a jednání v krizových situacích.

Délka semináře: 4 x 45 min

Metodická příručka: Mimořádné události v globálních souvislostech

Vazba na vzdělávací oblasti a průřezová témata RVP ZV:
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Výchova ke zdraví, Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova.

OBJEDNAT

 

Uprchlíci před tabulí: Jak s žáky mluvit o migraci?

Seminář seznamuje učitele základních škol s teorií i praxí migrace i s aktuálními údaji o migraci. Seminář je interaktivní, nabízí prostor pro diskusi i k vyzkoušení si aktivit, které mohou být pro učitele inspirací do výuky. Nabízí učitelům metody, jak posilovat empatii žáků k různým kulturám, zamýšlet se nad stereotypy v našem uvažování a nad možnostmi našeho jednání v konfliktních situacích.

Délka semináře: 8 x 45 min

Metodická příručka: Uprchlíci před tabulí – Jak se žáky mluvit o migraci?

Vazba na vzdělávací oblasti a průřezová témata RVP ZV:
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Etická výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova.

OBJEDNAT

 

Chuko (4)

Voda nad zlato

Seminář pro učitele základních škol je věnován globálním problémům v oblasti vody. Podle údajů WHO nemělo v roce 2015 ve světě přístup k nezávadné pitné vodě 663 milionu lidí. Seminář seznamuje učitele s tím, jak nedostatek pitné vody ovlivňuje rozvoj chudých zemí a jak je současný svět z hlediska vody globálně propojen. Nabídne učitelům metody, jak s žáky mluvit o vodě v globálních souvislostech a o našem životním stylu, který klade na dostatek vody velké nároky.

Délka semináře: 4 x 45 min

Metodická příručka: Voda nad zlato

Vazba na vzdělávací oblasti a průřezová témata RVP ZV:
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova.

OBJEDNAT

 

Ropa na talíři

Víte, kolik ropy bylo spáleno, než se dostalo jídlo na váš talíř? A kolik vody se spotřebuje na výrobu hovězího steaku? Seminář seznamuje učitele základních škol s tím, jaký vliv má produkce a doprava potravin na změnu klimatu a jak tato změna následně ovlivňuje životy lidí v chudých zemích. Učitelům nabídne modelové lekce, během kterých si vyzkouší, jak mluvit s žáky o spotřebě potravin v širších souvislostech.

Délka semináře: 4 x 45 min

Metodická příručka: Ropa na talíři

Vazba na vzdělávací oblasti a průřezová témata RVP ZV:
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Environmentální výchova.

OBJEDNAT

 

Chuko (2)

Buďte v obraze: Využití audiovizuálních materiálů při výuce globálních témat

Seminář seznamuje učitele základních škol s metodami a postupy práce s audiovizuálními materiály ve výuce, s výhodami i riziky této práce. Seminář ukazuje učitelům, jak fotografie a filmy vnímají žáci a jak je možné jejich prostřednictvím rozvíjet kritické myšlení. Upozorňuje také na riziko stereotypního uvažování a předsudků a seznamuje s nástroji, jak negativním stereotypům předcházet.

Délka semináře: 4x 45 min

Vazba na vzdělávací oblasti a průřezová témata RVP ZV:
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova.

OBJEDNAT