Programy pro SŠ

Na středních školách pořádáme zdarma výukové programy, během kterých seznamujeme studenty  s globálními tématy – jejich příčinami, dopady i možnými cestami jejich řešení. Zabýváme se tématy migrace, plýtvání potravinami, špatných pracovních podmínek, ekologických dopadů globální produkce a dalšími.  Přijedeme do vaší školy, nebo můžeme uspořádat program s vašimi studenty v Diakonické akademii. 

Témata přednášek:

V kůži uprchlíka

Program pro studenty středních škol je věnován tématu migrace. Co vědí studenti o migraci? A co by se o migraci chtěli dozvědět?

Studenti se kriticky zamyslí nad informacemi, které se váží k migraci, formulují vlastní otázky, hledají na ně odpovědi, reflektují kritické vyhledávání informací o migraci z různých zdrojů. Mají příležitost vžít se do různých životních etap mladého běžence, který nedobrovolně odchází kvůli represivnímu režimu a válečné situaci v Afghánistánu do Evropy.
Délka programu: 3 x 45 min

OBJEDNAT PŘEDNÁŠKU

 

Jídlo není odpad

Program pro studenty středních škol je věnován plýtvání potravinami. Proč a kde se s potravinami plýtvá? Jaké to má dopady? A lze plýtvání potravin omezit nebo dokonce zabránit? Jakou roli při plýtvání potravinami má každý z nás?

Program seznámí studenty středních škol s problémem plýtvání potravinami a jeho lokálního i globálního dopadu na životní prostředí a společnost. Studenti si uvědomí, jakou roli při plýtvání potravinami mají producenti, prodejci nebo spotřebitelé. Budou mít příležitost uvědomit si provázanost lokálních rozhodnutí a globálních dopadů a vyzkoušet si, jak může probíhat spolupráce na úrovni obce a jak funguje demokratická diskuse.
Délka programu: 3 x 45 min

OBJEDNAT PŘEDNÁŠKU

 

Co stojí můj mobil?

Program pro studenty středních škol je věnován globálním problémům v oblasti produkce zboží, které nás obklopuje a které si kupujeme. Jakou skutečnou cenu má mobil, čokoláda, banány, oblečení? Jak nás zboží, které si kupujeme, propojuje s životy lidí v různých částech světa? Jaké má dopady na životní prostředí?

Studenti středních škol se seznámí globálními problémy v oblasti produkce zboží, jako je dětská práce, porušování základních lidských práv, poškozování životního prostředí, změna klimatu nebo utrpení zvířat. Mají příležitost reflektovat své spotřebitelské chování a rozhodování a hledat možnosti, jak dopady těchto globálních problémů zmírňovat.
Délka programu: 3 x 45 min

OBJEDNAT PŘEDNÁŠKU

evangelická akademie náchod