Programy pro SŠ

IMG_9379

Připravujeme pro studenty středních škol výukové programy k tématům globálního rozvojového vzdělávání. Už teď nabízíme následující témata přednášek.

Pokud vás některé téma zaujme, objednejte si přednášku. Odpovíme vám a domluvíme s vámi místo a termín.

Témata přednášek:

V kůži uprchlíka

Program pro studenty středních škol je věnován tématu migrace. Co vědí studenti o migraci? A co by se o migraci chtěli dozvědět?

Studenti se kriticky zamyslí nad informacemi, které se váží k migraci, formulují vlastní otázky, hledají na ně odpovědi, reflektují kritické vyhledávání informací o migraci z různých zdrojů. Mají příležitost vžít se do různých životních etap mladého běžence, který nedobrovolně odchází kvůli represivnímu režimu a válečné situaci v Afghánistánu do Evropy.

OBJEDNAT PŘEDNÁŠKU

 

Jídlo není odpad

Program pro studenty středních škol je věnován plýtvání potravin. Proč a kde se s potravinami plýtvá? Jaké to má dopady? A lze plýtvání potravin omezit nebo dokonce zabránit? Jakou roli při plýtvání potravin má každý z nás?

Program seznámí studenty středních škol s problémem plýtvání potravin a jeho lokálního i globálního dopadu na životní prostředí a společnost. Studenti si uvědomí, jakou roli při plýtvání potravin mají producenti, prodejci nebo spotřebitelé. Budou mít příležitost uvědomit si provázanost lokálních rozhodnutí a globálních dopadů a vyzkoušet si, jak může probíhat spolupráce na úrovni obce a jak funguje demokratická diskuse.

OBJEDNAT PŘEDNÁŠKU

 

Co stojí můj mobil?

Program pro studenty středních škol je věnován globálním problémům v oblasti produkce zboží, které nás obklopuje a které si kupujeme. Jakou skutečnou cenu má mobil, čokoláda, banány, oblečení? Jak nás zboží, které si kupujeme, propojuje s životy lidí v různých částech světa? Jaké má dopady na životní prostředí?

Studenti středních škol se seznámí globálními problémy v oblasti produkce zboží, jako je dětská práce, porušování základních lidských práv, poškozování životního prostředí, změna klimatu nebo utrpení zvířat. Mají příležitost reflektovat své spotřebitelské chování a rozhodování a hledat možnosti, jak dopady těchto globálních problémů zmírňovat.

OBJEDNAT PŘEDNÁŠKU

 

 

Další přednášky: 

IMG_1132

Jak Češi učí zemědělství v Kambodži? 

Kambodža

Kompost není samozřejmostí a pěstování rýže je docela věda. Pohled na zemědělství očima odborníků i laika.
(Vojtěch Žitný)

OBJEDNAT PŘEDNÁŠKU

 

9 září 2014

Ukrajina je dnes jiná

Ukrajina

Jak dnes žijí lidé, kteří utekli před válkou? Příběhy dětí a rodin, které dnes zůstávají nedaleko Kyjeva. Jejich domov je přitom daleko na východě.
(Hana Pfannová)

OBJEDNAT PŘEDNÁŠKU