Přehled seminářů a kurzů pro učitele 2017 / 2018

Představujeme Vám nabídku akreditovaných i neakreditovaných seminářů, které pro Vás na školní rok 2017/2018 připravily organizace zabývající se globálním rozvojovým vzděláváním. Uvedené semináře se zaměřují jednak obecně na propojenost světa a naši odpovědnost za něj, jednak na konkrétní témata globálního rozvojového vzdělávání, jakými jsou např. potravinová bezpečnost, lidská práva, migrace, práce s předsudky apod.

Nabízené semináře nejsou pouze tematické, ale mají metodologický přesah. Představované metody Vám napomohou aktivizovat žáky v hodinách a udržet jejich pozornost, pomůžou Vám otevřít kontroverzní témata, na která neexistuje jednoznačná odpověď. Pokud Vás globální problémy zajímají a rádi byste o nich učili, vyberte si některý z nabízených
seminářů. Seminář Vám usnadní dostat do hodin vybrané téma poutavou formou. Načerpejte inspiraci a nové nápady pro výuku globálních témat! V závěru dokumentu najdete přehled metodických materiálů, které vyšly v roce 2016.

Výběr seminářů pro Vás připravilo České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) a organizace zabývající se globálním rozvojovým vzděláváním.

STÁHNOUT PŘEHLED SEMINÁŘŮComments are Closed