Metodické materiály

Stáhněte si příručky pro učitele zdarma. Máte už vše vyzkoušené a hledáte další nápady? Čtyřikrát ročně vám pošleme na e-mail novou lekci. Stačí nám nechat kontakt vpravo. Již vydané lekce si můžete prohlédnout tady.

 

Mimořádné události v globálních souvislostech

Metodická příručka pro učitele ZŠ

Metodická příručka obsahuje 6 lekcí pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ k tématům mimořádných událostí v globálních souvislostech.

Lekce vycházejí z vlastních zkušeností žáků a pracují s jejich prožitky. Tomu jsou přizpůsobené i metody práce – řešení problémů, diskuse, práce s fotografiemi, simulační hra.

Ke každé lekci je vždy zpracován informační text pro učitele. K metodické příručce patří pracovní listy pro žáky, fotografie a další audiovizuální materiály.

Témata lekcí:

 1. Mimořádné události u nás a ve světě
 2. Jakou řečí mluví povodeň
 3. Evakuační zavazadlo
 4. Táhneme za jeden provaz
 5. Pravda nebo ne
 6. Tržiště potřeb

Metodická příručka se opírá o zkušenosti Diakonie ČCE – Střediska humanitární a rozvojové spolupráce s povodněmi v České republice (od roku 1997 pomáhá Diakonie při povodních v ČR, dlouhodobě se věnujeme také prevenci) a s humanitární pomocí po mimořádných událostech ve světě.

Metodickou příručku dostanou učitelé, kteří se účastní našich seminářů.

Metodická příručka

 

Uprchlíci před tabulí

Jak se žáky mluvit o migraci?

Metodická příručka pro učitele ZŠ k tématu migrace.

Seznámíme žáky se skutečnými příběhy lidí, kteří ztratili nebo se rozhodli opustit svůj domov. Ukážeme jim, jaká úskalí přináší komunikace a integrace těchto lidí v nové zemi.

Metodická příručka obsahuje:

 • 1 lekci pro mladší žáky (1. stupeň ZŠ) v rozsahu 2 vyučovacích hodin,
 • 5 aktivit pro starší žáky (2. stupeň ZŠ) s informacemi pro učitele,
 • audiovizuální nosič (USB disk) s fotografiemi a texty, se kterými žáci v lekcích pracují.

Smysl lekcí:

 • žáci přemýšlejí o vlastním domově,
 • posilují vlastní empatii k různým kulturám,
 • chápou úskalí komunikace a kriticky pohlížejí na stereotypy v našem myšlení,
 • uvědomují si, že mezi lidmi existuje nerovné rozdělení šancí (z pohledu ekonomického, přístupu ke vzdělávání, zaměstnání apod.),
 • zamýšlejí se nad možnostmi svého jednání v konfliktních situacích.

Stáhněte si níže naši metodickou příručku. Tištěnou verzi dostanou učitelé, kteří se účastní našich seminářů.

Metodická příručka

Pomůcky k výuce

 

Voda nad zlato

Metodická příručka pro učitele ZŠ

Metodickou příručku věnujeme tématu vody. Žáci se dozvědí, jak málo pitné vody je na světě a jak její nedostatek ovlivňuje životy lidí v chudých zemích. Uvědomí si, jaké nároky klade náš životní styl na dostatek vody a jak mohou vodou šetřit.  Seznámí se s některými globálními problémy (nedostatek pitné vody, chybějící hygienická zařízení v některých částech světa, spotřeba virtuální vody ve výrobcích aj.).

Metodická příručka obsahuje:

 • 1 lekci pro mladší žáky (1. stupeň ZŠ) v rozsahu 1–2 vyučovacích hodin,
 • 1 lekci pro starší žáky (2. stupeň ZŠ) v rozsahu 2–3 vyučovacích hodin
 • informační text pro učitele,
 • audiovizuální nosič (USB disk) s fotografiemi a texty, se kterými žáci v lekcích pracují.

Stáhněte si metodickou příručku. Tištěnou verzi dostanou učitelé, kteří se účastní našich seminářů.

Stáhněte si do Vaší třídy také plakát.

Metodická příručka ke stažení

Pomůcky pro výuku

Fotografie – voda

Plakát do vaší třídy. Tištěnou verzi dostanou učitelé, kteří se účastní našich seminářů.

 

Ropa na talíři

Metodická příručka pro učitele ZŠ

Metodickou příručku věnujeme změně klimatu a spotřebě potravin.

Žáci se dozvědí, jak spolu souvisí změna klimatu a naše spotřeba potravin. Uvědomí si, co způsobuje změnu klimatu a jak mohou svým spotřebitelským chováním přispívat ke zpomalení těchto změn. Poznají, jakým způsobem změna klimatu propojuje naše životy se životy lidí v chudých zemích, kteří však, na rozdíl od nás, nemají prostředky k tomu, aby se vyrovnávali s důsledky klimatických změn.

Metodická příručka obsahuje:

 • 2 lekce pro mladší žáky (1. stupeň ZŠ), každá v rozsahu 1 vyučovací hodiny,
 • 3 lekce pro starší žáky (2. stupeň ZŠ), každá v rozsahu 1-2 vyučovacích hodin,
 • informační text pro učitele,
 • audiovizuální nosič (USB disk) s fotografiemi a texty, se kterými žáci v lekcích pracují.

Stáhněte si níže naši metodickou příručku, tištěnou verzi obdrží učitelé, kteří se účastní našich seminářů.

Metodická příručka

Pomůcky pro výuku

Fotografie – Kolik opravdu stojí hamburger

Plakát do vaší třídy. Tištěnou verzi dostanou učitelé, kteří se účastní našich seminářů.