Metodické materiály

Pro učitele základních škol jsme připravili metodické příručky k tématům našich seminářů a workshopů, ale i další materiály (plakáty), které mohou využít při výuce. Všechny naše metodické příručky obsahují modelové lekce pro žáky 1. a 2. stupně základní školy, včetně potřebných materiálů do výuky (fotografií, pracovních listů). Věříme, že naše metodické příručky budou pro učitelé základních škol inspirací a že jim usnadní výuku globálních témat.

Máte už vše vyzkoušené a hledáte další nápady? Čtyřikrát ročně vám pošleme na e-mail novou lekci. Stačí nám nechat kontakt vpravo. Již vydané lekce si můžete prohlédnout tady.

 

Mimořádné události v globálních souvislostech

Metodická příručka obsahuje 6 lekcí pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ k tématům mimořádných událostí v globálních souvislostech.

Lekce vycházejí z vlastních zkušeností žáků a pracují s jejich prožitky. Tomu jsou přizpůsobené i metody práce – řešení problémů, diskuse, práce s fotografiemi, simulační hra.

Ke každé lekci je vždy zpracován informační text pro učitele. K metodické příručce patří pracovní listy pro žáky, fotografie a další audiovizuální materiály.

Témata lekcí:

 1. Mimořádné události u nás a ve světě
 2. Jakou řečí mluví povodeň
 3. Evakuační zavazadlo
 4. Táhneme za jeden provaz
 5. Pravda nebo ne
 6. Tržiště potřeb

Metodická příručka se opírá o zkušenosti Diakonie ČCE – Střediska humanitární a rozvojové spolupráce s povodněmi v České republice (od roku 1997 pomáhá Diakonie při povodních v ČR, dlouhodobě se věnujeme také prevenci) a s humanitární pomocí po mimořádných událostech ve světě.

Metodickou příručku dostanou učitelé, kteří se účastní našich seminářů.

Metodická příručka

 

Uprchlíci před tabulí

Seznámíme žáky se skutečnými příběhy lidí, kteří ztratili nebo se rozhodli opustit svůj domov. Ukážeme jim, jaká úskalí přináší komunikace a integrace těchto lidí v nové zemi.

Metodická příručka obsahuje:

 • 1 lekci pro mladší žáky (1. stupeň ZŠ) v rozsahu 2 vyučovacích hodin,
 • 5 aktivit pro starší žáky (2. stupeň ZŠ) s informacemi pro učitele,
 • audiovizuální nosič (USB disk) s fotografiemi a texty, se kterými žáci v lekcích pracují.

Smysl lekcí:

 • žáci přemýšlejí o vlastním domově,
 • posilují vlastní empatii k různým kulturám,
 • chápou úskalí komunikace a kriticky pohlížejí na stereotypy v našem myšlení,
 • uvědomují si, že mezi lidmi existuje nerovné rozdělení šancí (z pohledu ekonomického, přístupu ke vzdělávání, zaměstnání apod.),
 • zamýšlejí se nad možnostmi svého jednání v konfliktních situacích.

Stáhněte si níže naši metodickou příručku. Tištěnou verzi dostanou učitelé, kteří se účastní našich seminářů.

Metodická příručka

Pomůcky k výuce

 

Voda nad zlato


Metodickou příručku věnujeme tématu vody. Žáci se dozvědí, jak málo pitné vody je na světě a jak její nedostatek ovlivňuje životy lidí v chudých zemích. Uvědomí si, jaké nároky klade náš životní styl na dostatek vody a jak mohou vodou šetřit.  Seznámí se s některými globálními problémy (nedostatek pitné vody, chybějící hygienická zařízení v některých částech světa, spotřeba virtuální vody ve výrobcích aj.).

Metodická příručka obsahuje:

 • 1 lekci pro mladší žáky (1. stupeň ZŠ) v rozsahu 1–2 vyučovacích hodin,
 • 1 lekci pro starší žáky (2. stupeň ZŠ) v rozsahu 2–3 vyučovacích hodin
 • informační text pro učitele,
 • audiovizuální nosič (USB disk) s fotografiemi a texty, se kterými žáci v lekcích pracují.

Stáhněte si metodickou příručku. Tištěnou verzi dostanou učitelé, kteří se účastní našich seminářů.

Stáhněte si do Vaší třídy také plakát.

Metodická příručka ke stažení

Pomůcky pro výuku

Fotografie – voda

Plakát do vaší třídy. Tištěnou verzi dostanou učitelé, kteří se účastní našich seminářů.

 

Ropa na talíři


Metodickou příručku věnujeme změně klimatu a spotřebě potravin.

Žáci se dozvědí, jak spolu souvisí změna klimatu a naše spotřeba potravin. Uvědomí si, co způsobuje změnu klimatu a jak mohou svým spotřebitelským chováním přispívat ke zpomalení těchto změn. Poznají, jakým způsobem změna klimatu propojuje naše životy se životy lidí v chudých zemích, kteří však, na rozdíl od nás, nemají prostředky k tomu, aby se vyrovnávali s důsledky klimatických změn.

Metodická příručka obsahuje:

 • 2 lekce pro mladší žáky (1. stupeň ZŠ), každá v rozsahu 1 vyučovací hodiny,
 • 3 lekce pro starší žáky (2. stupeň ZŠ), každá v rozsahu 1-2 vyučovacích hodin,
 • informační text pro učitele,
 • audiovizuální nosič (USB disk) s fotografiemi a texty, se kterými žáci v lekcích pracují.

Stáhněte si níže naši metodickou příručku, tištěnou verzi obdrží učitelé, kteří se účastní našich seminářů.

Metodická příručka

Pomůcky pro výuku

Fotografie – Kolik opravdu stojí hamburger

Plakát do vaší třídy. Tištěnou verzi dostanou učitelé, kteří se účastní našich seminářů.