Inspirace: Připravené lekce z GRV ke stažení

1. Znovu se učit mluvit

V této lekci si žáci vyzkouší roli člověka, který se právě ocitl v České republice a musí vyřešit různé komunikační situace. Lekce žáky vede k zamyšlení nad rolí jazyka při integraci, uvědomění si role stresujících faktorů a samostatnému formulování konkrétních opatření pro zlepšení.

Stáhnout lekci v PDF

2. Práce s fotografií a rozvoj kritického myšlení

Cílem aktivity je posílit kritické uvažování žáků a rozvíjet jejich citlivost vůči stereotypům.

Stáhnout lekci v PDF