SEMINÁŘE PRO ŠKOLY ZDARMA

Pro školy a učitele jsme připravili programy globálního rozvojového vzdělávání. V našich programech se věnujeme tématu vody, mimořádných událostí, změny klimatu, plýtvání potravinami nebo migrace.

Nabízíme semináře pro učitele základních škol, na kterých učitelům ukážeme, jak učit o věcech, které nás obklopují, v globálních souvislostech. Nabídneme jim také naše metodické příručky a další materiály pro výuku.

Přijedeme do vaší základní nebo střední školy a budeme s vašimi žáky a studenty mluvit o globálních tématech, hledat s nimi souvislosti, příčiny a dopady globálních problémů i možné cesty k jejich řešení.

Všechny naše semináře a workshopy jsou ZDARMA, jejich pořádání finančně podpořila Česká rozvojová agentura.

Co o našich programech řekli jejich účastníci:

„Děti jsou budoucnost a je potřeba, aby o problémech věděly.“ účastník semináře pro učitele ZŠ „Voda nad zlato“, 2016
„Celý seminář byl pro mě přínosný, nové informace, rozšíření obzoru…“ účastník semináře pro učitele ZŠ „Uprchlíci před tabulí – Jak se žáky mluvit o migraci?, 2016
„Věděla jsem, že se potravinami plýtvá a že je to problém, ale že až takový? Rozhodně mi to otevřelo oči a ode dneška budu více přemýšlet při nákupu potravin,“ studentka 1. ročníku Českoslovanské obchodní akademie v Praze 2, výukový program „Jídlo není odpad“, 2017
„Vůbec jsem nevěděl, jak velký problém plýtvání potravinami je,“ student 1. ročníku Českoslovanské obchodní akademie v Praze 2, výukový program „Jídlo není odpad“, 2017